PAS/PTS Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021

Pelaksanaan PAS/PTS Hari Pertama

https://www.youtube.com/watch?v=xxvIbKlfHEg

Pelaksanaan PAS/PTS Hari Kedua

https://www.youtube.com/watch?v=JvzTolkpUp4

Pelaksanaan PAS/PTS Hari Ketiga

https://www.youtube.com/watch?v=DgkRLOwn0hE

Pelaksanaan PAS/PTS Hari Keempat

https://www.youtube.com/watch?v=o2_EprHOMqo

Pelaksanaan PAS/PTS Hari Kelima

https://www.youtube.com/watch?v=aE5zU69zIkY